2021 Varsity Girls Coaches

Head Coach: Scott Luthart

Assistant Coach: Chris Wilson

Coming Soon.png

Assistant Coach: Rebecca Chesser

Assistant Coach: Rachael Swayze

Longhorn Soccer

2019 - AAAAAAA State Champions

2018 - AAAAAAA State Champions

2012 - NATIONAL CHAMPIONS

2012 - AAAA State Champions

Lady Longhorn Soccer

2019 - AAAAAAA State Runner-up

2017 - AAAAAAA State Champions

2015 - AAAAAA State Runner-up

2011 - AAAA Final Four

© 2020 Lambert High School
Soccer Program